BẢO HÀNH

I/ Dịch vụ bảo hành

            Thiết bị tại công trình của quý cơ quan sẽ được chúng Tôi và nhà sản xuất thiết bị

            bảo hành bảo dưỡng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

  1. Ngay sau khi bàn giao nghiệm thu, các thiết bị trên sẽ được bên mua trực tiếp sửa chữa 24/24 giờ trong ngày theo địa chỉ của bên mua tại công trình ở địa chỉ Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 24 giờ đối với các công trình ngoài hai thành phố trên.
  2. Khi nhận được thông báo bằng fax hay điện thoại của bên mua về tình trạng sự cố của thiết bị, kỹ thuật viên của bên bán sẽ có mặt tại công trình trong thời gian sớm nhất để giải quyết và duy trì hoạt động của thiết bị.
  3. Trong thời gian bảo hành, kể từ khi cẩu tháp đang hoạt động bình thường thì kỹ thuật viên của bên bán vẫn thường xuyên kiểm tra tại công trình hoặc thông tin kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.
  4. Dịch vụ bảo hành trên toàn Đông Nam Á.

II/ Dịch vụ bảo trì và khả năng thay thế phụ tùng kịp thời

  1. Sau khi thời hạn bảo hành kết thúc, các thiết bị trên sẽ được ký một hợp đồng dịch vụ  bảo trì, trực  sửa chữa hệ thống thiết bị.
  2. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần máy công nghiệp Khai Minh luôn sẵn sang đáp ứng nhu cầu phụ tùng thay thế kip thời cho công trình của quý cơ quan.