TIN CHUYÊN NGÀNH

TUYỂN NHÂN SỰ CÔNG TY ĐÔNG SƠN

04. 12. 2017
Công ty Đông Sơn đang cần tuyển nhân viên (cộng tác viên) thu nhập 40 - 50 tr/tháng. Bán hàng máy xây dựng, yêu cầu có năng lực và kinh nghiệm bán mặt hàng nói trên. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp giám đốc công ty để…